logo

Στάδιο 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ


Ιεράρχηση των μέτρων προσαρμογής σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν στο Στάδιο 3. Τα μέτρα τα οποία συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία μπορούν να συμπεριληφθούν στις τοπικές στρατηγικές προσαρμογής των δήμων.

Στάδιο 4: Ανάπτυξη στρατηγικής για την προσαρμογή

Αξιολόγηση των μέτρων προσαρμογής που αντιμετωπίζουν τις πλημμύρες
Στον ακόλουθο πίνακα τα μέτρα προσαρμογής ιεραρχούνται με βάση την πολυκριτηριακή αξιολόγηση (MCA) που έγινε στο Στάδιο 3. Η συνολική βαθμολογία του κάθε μέτρου υπολογίζεται από το σταθμισμένο άθροισμα της βαθμολογίας του μέτρου για καθένα από τα κριτήρια και της βαρύτητας του κάθε κριτηρίου.
Τα μέτρα τα οποία συγκεντρώνουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία μπορούν να συμπεριληφθούν στο Τοπικό Σχέδιο Προσαρμογής του δήμου.
Μέτρο / ΚριτήριοΣταθμισμένο άθροισμα
Αποκατάσταση και αναγέννηση υλικών κοίτης ποταμών
60.14
Αποκατάσταση λιμνών
59.71
Κήποι βροχής για την προσωρινή συγκράτηση και απορρόφηση του βρόχινου νερού που απορρέει από στέγες, δρόμους, αυλές κ.α.
58.50
Λεκάνες διήθησης και κατακράτησης υδάτων
56.97
Επαναφορά μαινανδρικού σχηματισμού ποταμών για την καθυστέρηση της ταχύτητας ροής
54.38
Ενίσχυση φραγμάτων και τάφρων
43.75
Δενδροφύτευση σε αστικές περιοχές
64.66
Τεχνητές λίμνες προσωρινής κατακράτησης υδάτων
60.97
Παρόχθιες δασώδεις ζώνες
58.93
Ρηχοί τάφροι με πέτρες/χαλίκια και κανάλια βλάστησης για τη διήθηση του νερού
58.82
Τεχνητά κανάλια και μικρά υδατορεύματα
58.55
Πράσινες στέγες
58.27
Φυτεμένες λωρίδες γης για ενίσχυση της αποστράγγισης
58.16
Υδατοπερατά πεζοδρόμια
57.98
Τεχνητές λίμνες καθυστέρησης της ροής των υδάτων και κατακράτησης φερτών υλικών 
55.29
Φρεάτια διήθησης για την ελεγχόμενη διάθεση απορροής στο έδαφος
52.87