logo

Στάδιο 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ


Ιεράρχηση των μέτρων προσαρμογής σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν στο Στάδιο 3. Τα μέτρα τα οποία συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία μπορούν να συμπεριληφθούν στις τοπικές στρατηγικές προσαρμογής των δήμων.

Στάδιο 4: Ανάπτυξη στρατηγικής για την προσαρμογή

Αξιολόγηση των μέτρων προσαρμογής που αντιμετωπίζουν τις περιαστικές πυρκαγιές
Στον ακόλουθο πίνακα τα μέτρα προσαρμογής ιεραρχούνται με βάση την πολυκριτηριακή αξιολόγηση (MCA) που έγινε στο Στάδιο 3. Η συνολική βαθμολογία του κάθε μέτρου υπολογίζεται από το σταθμισμένο άθροισμα της βαθμολογίας του μέτρου για καθένα από τα κριτήρια και της βαρύτητας του κάθε κριτηρίου.
Τα μέτρα τα οποία συγκεντρώνουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία μπορούν να συμπεριληφθούν στο Τοπικό Σχέδιο Προσαρμογής του δήμου.
Μέτρο / ΚριτήριοΣταθμισμένο άθροισμα
Δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τη δασική πυρκαγιά
64.46
Παρακολούθηση πυρκαγιών, μοντελοποίηση και πρόβλεψη πυρκαγιάς
63.39
Εκστρατείες ευαισθητοποίησης για αλλαγή συμπεριφοράς πολιτών
61.96
Ενίσχυση των μέτρων πυρόσβεσης
60.36
Ενσωμάτωση των ζωνών μεταξύ περιαστικών-αστικών περιοχών σε πολιτικά / διοικητικά μέσα για τη διαχείριση πυρκαγιών
55.21
Δράσεις αναδάσωσης / αποκατάστασης των περιοχών που έχουν πληγεί από τη φωτιά
74.04
Περιορισμός της εγκατάλειψης των καμένων περιοχών
63.04
Ενίσχυση των υποδομών για τη βελτίωση της προστασίας έναντι δασικών πυρκαϊών
59.81
Δημιουργία μωσαϊκού τύπων δασών συμπεριλαμβανομένων ειδών με μειωμένη ευφλεκτότητα
59.42
Σχεδιασμός ανάκτησης και έγκαιρη εφαρμογή για τη μείωση της διάβρωσης και των καταστροφών, των πλημμυρών και των κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια
58.54
Δημιουργία εθνικού μητρώου δασών
58.08
Ταξινόμηση των δασών ανάλογα με τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ταυτοποίηση περιοχών υψηλού κινδύνου
56.92
Εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου για την πρόληψη των πυρκαγιών
53.85
Κατεργασία καυσίμων - Μηχανικές ή άλλες μέθοδοι μη ανάφλεξης
51.94
Κατεργασία καυσίμων - Προεπιλεγμένη καύση
47.25